Kod i särklass. utveckling i världsklass.

Offer

Examples of our services

Web Development

We handle all of the most common techniques for web development and has expertise within the whole chain. We handle, among other technologies such as .NET , PHP , Ruby on Rails , JavaScript , CSS, HTML5. We work with products such as Wordpress, Magento , nopCommerce etc.

App development

We can develop apps for smartphones , tablets, and smart TVs . We manage iOS , Android and Windows . There are several ways to create these applications : native development , Xamarin , Cordova / PhoneGap and webappar . We will help you whatever the needs are.

Business Systems

We promise that you will save large sums to let us learn how to work with particular systems. A good programmer can learn any programming environment whatsoever . Why continue paying ridiculous hourly rates just because you are used to it.

Legacy

Har ett system som bygger på gammal teknik där ingen längre kan eller vill lära sig programmeringsspråket? Vi har inte så mycket prestige när det gäller vilka språk vi jobbar i, vi vill lösa dina problem. En duktig programmerare kan lära sig vilket språk som helst.

Strukturerad utveckling

Vår process är vårt viktigaste verktyg för att lyckas
A bit more about what we do

Vi tror på att genom att optimera utvecklingsprocessen kan vi optimera resultatet och att prestige är något som motverkar framgång. Våra kunder är experter på sina verksamheter och vi anser oss vara experter på systemutveckling. Om ni litar på att våra processer fungerar så skall vi tillsammans försöka utveckla något som är optimalt för er verksamhet. En viktig del av processen är att man är flexibel, men också att man förstår i vilka sammanhang man inte bör vara flexibel.

  • Roller

    Genom tydliga roller blir processen mer naturlig. Ni som kund har vissa roller och vi som leverantör har andra.

  • Lärande

    Ingen är perfekt och ingen är fullärd. Regelbunden analys av vad som kan förbättras är vitalt.

  • Struktur

    Tydliga strukturer i alla steg gör att alla inblandade vet vad som förväntas av dem och vad de kan förvänta sig av andra.

Articles

What happened at Miller Development in the recent past ?

Get in touch