…ägare och grundare av Miller Development, som erbjuder sina kunder självgående utvecklingsteam som sitter på andra sidan jorden.

Du säger att ditt bolag, Miller Development, ”gör skillnad på riktigt”. Berätta!

– Vi är med och skapar tillväxt i Sverige genom att generera arbetstillfällen i Filippinerna. Jag ser det som att vi bidrar till välstånd där det saknas, medan vi samtidigt stärker svenska företag med vårt erbjudande.

Jag ser det som att vi bidrar till välstånd där det saknas, medan vi samtidigt stärker svenska företag med vårt erbjudande.

Sven Miller, vd

Hur gick det till när du startade din verksamhet?

– Jag har jobbat med både framgångsrika och mindre framgångsrika utvecklingsprojekt samt team nationellt och internationellt, med allt från enorma organisationer som amerikanska försvaret till små enmansföretag. Det har lärt mig vad som gör att man ibland lyckas och ibland misslyckas. Något jag ville ta med mig in i en egen verksamhet.

Varför behöver Sverige ett företag som Miller Development? 

– Det råder brist på enormt mycket utvecklingskapacitet i Sverige. Det saknas 50 000 programmerare i vårt land idag och om två år är siffran 70 000 enligt Almega IT & Telekomföretagen. Det är helt omöjligt för Sverige att lösa denna brist med inhemsk personal. Vi måste se oss om efter resurser i andra länder.

Varför sitter ert utvecklingsteam i just Filippinerna och staden Dumaguete?

– Filippinerna är överlägset bäst enligt vår erfarenhet. Bland annat därför att de pratar bättre engelska än något annat land i världen – England och USA inkluderat, ha ha. Dessutom är det positivt att kunna göra arbetsdygnet längre med ett team som är några timmar före oss. I Dumaguete finns flera universitet som bland annat utbildar systemvetare, men väldigt få som anställer dem. Då söker sig många till Manila, men där har de ingen familj som tar hand om och stöttar dem, vilket är livsviktigt i ett land som saknar socialt skyddsnät.

Vilka mål och visioner har Miller Development?

– Vår målsättning är att jag ska få en hedersdoktorshatt på universitetet i Dumaguete på grund av allt gott vi gjort för staden. Visionen är att senast 2030 bli utnämnda till bästa arbetsgivaren i Filippinerna. Dessutom vill vi bidra till att öka utvecklingstakten på svenska företag genom att tillföra 2 500 utvecklare på distans inom tio år.

Om ditt bolag var en person, vem skulle det vara?

– Hans Rosling! Han var en man med solklar moralisk kompass som såg till att alltid skaffa sig kunskap och fakta innan han uttalade sig. Precis som han undervisade människor vill Miller Development berätta och utbilda kring våra ovärderliga erfarenheter om utvecklingsbranschen i stort – och särskilt offshore. Vi har identifierat ett antal missuppfattningar som ofta bygger på att man fastnat i gamla hjulspår. Vi tror att kunskapen om hur man kan undvika dessa fällor kan vara givande för hela utvecklingsbranschen.

Hur ser Miller Development ut om tio år?

– Om tio år har vi 2 500 anställda i Filippinerna, jobbar med 300 nordiska kunder och är mellan 10 och 15 anställda här i Norden. Vi har dessutom, tack vare våra stipendier, gett 250 ungdomar chans att läsa på universitetet och skänkt 7 500 datorer till olika skolor i Filippinerna.