”Krångligt, kostar mer än det smakar, tidskrävande”.
Listan över argument för att inte satsa på offshore kan göras lång. Att det finns många exempel på misslyckade satsningar går inte att neka till. Oftast beror det på att ingen inom organisationen har koll på hur man ska göra för att lyckas. Men vi på Miller Development har knäckt koden. Det kan låta djärvt, men det är faktiskt sant. Följ med, så berättar vi mer!

Men vi på Miller Development har knäckt koden. Det kan låta djärvt, men det är faktiskt sant.

1. Vi jobbar med bemanning

Visst, våra team arbetar med mjukvaruutveckling. Men vi brukar säga att Miller Development inte främst jobbar med kod. Den största framgångsfaktorn, både för oss och våra kunder, är istället att vi är experter på att skräddarsy team av kompetenta personer. Dessa levererar självklart både kod och verktyg till kunderna. Men först och främst bemannar vi organisationer med självständiga och extremt tillgängliga utvecklingsteam.

2. Vi jobbar inte med projekt

Vi har starkt fokus på att få våra kunder att inse hemligheten bakom ett framgångsrikt offshore-samarbete. Nämligen att anpassa sin egen process för att passa med offshoreteamets process. Många fokuserar på att försöka ”bryta loss” separata projekt för sina team. Något som är totalt ineffektivt, och även anledningen till att de flesta inom utvecklingsbranschen jobbar agilt sedan 20 år tillbaka. Trots detta envisas många med att istället jobba projektbaserat i samarbetet med sitt offshoreteam. Det funkar inte i Sverige – så varför skulle det lyckas offshore, när kunden och teamet dessutom sitter på olika kontinenter?

3. Vi tänker långsiktigt

Ytterligare en nyckel till lyckad offshore är att se på samarbetet som en långsiktig lösning och låta det ersätta den traditionella rekryteringen. Det handlar alltså inte om att korrigera för toppar och dalar i personalbelastningen, utan om att utöka sin utvecklingsavdelning med ett team på en annan ort. Innan vi startade Miller Development lärde vi oss den hårda vägen, genom flera års trial and error.

4. Vi bordar alla våra kunder

Vår tydliga onboardingprocess är ytterligare en framgångsfaktor. Då ses vi bland annat alltid fysiskt, på plats i Filippinerna, i uppstartsfasen. Om man följer våra processer för onboarding, teamsammansättning och dagligt arbete garanterar vi nöjda kunder. Annars ger vi pengarna tillbaka för de första tre månaderna. Ingen har hittills antytt att de vill utnyttja denna garanti. Arbetet efter onboarding följer generella agila processer, med ett tillägg: Hos det filippinska teamet finns alltid en roll som kallas ”proxy produktägare” – en person som agerar den svenska produktägarens förlängda arm hos teamet. Denna person styr teamet på daglig basis och har kontakt med sin svenska motpart varje dag.

5. Vi kräver ett respektfullt samarbete

Vi arbetar gärna med alla branscher, men har en tydlig regel: Vi samarbetar inte med kunder som inte respekterar vår personal. Vid ett tillfälle hände det att en kund inte behandlade vår personal i enlighet med våra värderingar. Då var vi tydliga med att om vi behöver välja, så väljer vi alltid vår personal.