Utvecklingsprocessen i 7 steg

Från idé till leverans

Det finns många olika teorier om hur utveckling bör ske och det finns många olika åsikter om detta. Allt handlar om att ta de önskemål och idéer som olika intressenter kommer med och omvandla detta till mjukvara som levererar en lösning på det problem/behov som formulerats. Förvånansvärt många jag möter har inte formaliserat denna process[…]

Bemanning eller Konsulter

Visst är det märkligt att man i branscherna för t.ex. lagerarbete, sjukvård och kontorsassistenter jobbar med bemanning, medan samma upplägg inom programmering kallas ett konsultföretag? Jag vill givetvis direkt påpeka att det egentligen inte spelar någon roll vad man kallar det så länge alla inblandade är överens gällande upplägget. På Miller Development hyr vi ut[…]