Utvecklingsprocessen i 7 steg

Från idé till leverans

Det finns många olika teorier om hur utveckling bör ske och det finns många olika åsikter om detta. Allt handlar om att ta de önskemål och idéer som olika intressenter kommer med och omvandla detta till mjukvara som levererar en lösning på det problem/behov som formulerats. Förvånansvärt många jag möter har inte formaliserat denna process[…]