Från idé till leverans

Utvecklingsprocessen i 7 stegDet finns många olika teorier om hur utveckling bör ske och det finns många olika åsikter om detta. Allt handlar om att ta de önskemål och idéer som olika intressenter kommer med och omvandla detta till mjukvara som levererar en lösning på det problem/behov som formulerats.

Förvånansvärt många jag möter har inte formaliserat denna process eller så är de medvetna om att den process de formulerat inte följs.

Här till höger syns en förenklad visualisering av den process som jag ofta försöker implementera. Den kan lätt se lite mer komplicerad ut än den är. En av de viktiga delarna som många missar är att ha tydliga beslutspunkter innan man går vidare till nästa fas. Genom att använda sig av tydliga beslutspunkter säkerställer man att man hela tiden utvecklare rätt saker.

En annan viktig detalj är att man definierar en mall för hur en idé skall formuleras och hur en specifikation skall se ut och vilken information de skall innehålla. Bli inte avskräckta för att detta låter som överadministration, mallarna kan vara väldigt enkla och med väldigt få krävda fält. Syftet med att normalisera strukturen är att det skall bli väldigt mycket tydligare och enklare för alla inblandade om man alltid hanterar informationen på samma sätt.

Hela syftet med att införa en strukturerad process är säkerställa kvalitet på det som levereras. Väldigt mycket utveckling sker idag med väldigt mycket fusk i processen framför allt tidigt i processen. Att tro att det går att fuska i förarbetet och ändå få ett bra resultat vid rätt tidpunkt är att lura sig själv.

Någon form av tidsuppskattning bör ske i varje fas och tidsuppskattningen bör revideras i varje fas. Ett välkänt problem är att tidsuppskattningar aldrig stämmer eller alltid är för låga, men genom att olika roller är med och gör tidsuppskattning i olika faser OCH man följer upp utfallet regelbundet bör teamet bli bättre och bättre i sina uppskattningar.

Det finns många mer detaljer kring detta att diskutera, men det får bli ett annat inlägg.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *