Prioriteringar

Ibland kan det vara svårt att bestämma sig för vilka saker man bör prioritera i sin mjukvara. Det känns som att det finns tusen saker att göra och att alla är kritiska för din mjukvaras framgång.

I dessa lägen har det ofta hjälpt mig att jobba med en prioriteringsmodell som hjälper mig att reda ut vad som är viktigast och varför. Därför tänkte jag nu dela med mig av denna modell och hoppas att den kommer till nytta för fler än mig.

Denna modell lämpar sig väl för att prioritera saker på roadmapnivå och lämpar sig riktigt illa som prioriteringsmodell för enskilda user stories.

För att använda denna modell kan du ladda ner den excelfil som jag använder här.

Prioriteringskriterier eller drivkrafter

Prioriteringskriterier i Excel

Först av allt måste ni komma fram till vilka kriterier som driver prioriteringarna. Detta är de drivkrafter som påverkar hur högt prioriterat någonting är. Några exempel kan vara:

 • Driver nyförsäljning
 • Ökar konverteringsgrad
 • Minskar administrativa kostnader
 • Skapar lojalitet

Detta är bara exempel och ni måste själva hitta lämpliga kriterier för er själva. Försök att begränsa er till de 4 viktigaste drivkrafterna, det är fullt möjligt att jobba med flera drivkrafter men det kan ta lite tid. Varje ny drivkraft kommer att öka tiden det tar att använda denna modell ganska kraftigt, men viktigast är att det är de drivkrafter som är viktigast för dig.

För att använda filen fyller du i prioriteringskriterierna i de blå fälten så fylls de även på i de gula fälten.

När detta är klart så kommer börjar vi med att använda modellen genom att fylla i de fält som är över och till höger om de grå fälten.

Fält att fylla i

För att fylla i dessa fält finns det vissa regler:

 • Om kriteriet som är skrivet horisontellt till vänster är viktigare än kriteriet som är skrivet snett ovan så skall värdet vara högre än 1.
 • Om kriteriet som är skrivet horisontellt till vänster är mindre viktigt än kriteriet som är skrivet snett ovan så skall värdet vara lägre än 1
 • Om båda kriterierna är lika viktiga skall siffran vara 1.
 • Värden högre än 1 kan vara
  • 2 om kriteriet till vänster är dubbelt så viktigt som kriteriet ovan
  • 5 om kriteriet till vänster är fem gånger så så viktigt som kriteriet ovan
  • 10 om kriteriet till vänster är tio gånger så så viktigt som kriteriet ovan
 • Värden lägre än 1 kan vara
  • 0,5 om kriteriet ovan är dubbelt så viktigt som kriteriet till vänster
  • 0,2 om kriteriet ovan är fem gånger så så viktigt som kriteriet till vänster
  • 0,1 om kriteriet ovan är tio gånger så så viktigt som kriteriet till vänster

De övriga siffrorna räknas ut automatiskt och det som har framkommit av övningen så här långt är ett värde för varje drivkraft. Detta värde är ett relativt värde och är inte så mycket att fundera på för mycket i denna fas.

När du är klar med denna övning har du fått fram en viktad prioritering. Denna är tyvärr inte så mycket att fästa sig vid så här långt i övningen utan nu gäller det att ta fram de epics (eller vad du väljer att kalla dina element i din roadmap) som du själv känner är de viktigaste.

Jämföra epics

De övriga flikarna i filen är till för att jämföra samtliga epics mot varandra och hur väl de uppfyller de olika kriterier som användes i första fliken. För varje prioriteringskriterie som användes i första fliken behövs det en flik där man jämför epics med varandra.

I varje flik skall alla de epics som man vill prioritera finnas listade i första kolumnen (de kommer också att visas som kolumnrubriker). Det skall vara samma epics på alla de efterföljande flikarna.

Tanken är att för varje flik behandlar man bara ETT prioriteringskriterie i taget. Alltså på fliken som i exemplet heter ”Kriterie 1” så skall man jämföra samtliga epics mot varandra utifrån enbart det specifika prioriteringskriteriet.

Exempelvis:

Om två av dina prioriteringskriterier är ”Driva försäljning” och ”Förenkla onboarding av nya kunder” bör du också ha två flikar som heter samma sak. I den flik som heter ”Driva försäljning” skall du jämföra alla dina epics med varandra för hur väl de uppfyller målet att driva försäljning och helt strunta i hur väl de förenklar onboarding av nya kunder. I nästa flik som heter ”Förenkla onboarding av nya kunder” skall du bara jämföra alla dina epics utifrån hur väl de förenklar onboarding av nya kunder oavsett hur väl de driver försäljning.

Summering

När du väl har jämfört alla dina epics enligt dina egna prioriteringskriterer så kommer du i sista fliken att få en summering som visar hur dina epics bör prioriteras enligt dina kriterier.

Förhoppningsvis leder detta till att du får en tydligare bild över hur du skall prioritera din roadmap eller så befäster den vad du redan trodde genom lite siffror.

Detta är ett utmärkt verktyg att använda tillsammans med den del av ledningen som inte är direkt inblandad i utvecklingsarbetet men som trots detta ofta skriker väldigt högt om vad som måste göras. Det hjälper till att skapa en större förståelse för processen och skapar ofta ett bättre samarbetsklimat.

Detta är en metod som har hjälpt mig många gånger, hoppas att den kan hjälpa någon mer.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *