Bemanning eller Konsulter

Visst är det märkligt att man i branscherna för t.ex. lagerarbete, sjukvård och kontorsassistenter jobbar med bemanning, medan samma upplägg inom programmering kallas ett konsultföretag?

Jag vill givetvis direkt påpeka att det egentligen inte spelar någon roll vad man kallar det så länge alla inblandade är överens gällande upplägget.

På Miller Development hyr vi ut programmerare, vi gör detta per vecka, månad eller längre. Vi kallar våra programmerare konsulter, men affärsmässigt skiljer sig inte våran affär nämnvärt från bemanningsföretagens. En väsentlig skillnad är att våra programmerare/konsulter/resurser inte kommer ut och sitter på plats hos våra kunder. Om denna skillnad gör att vi är mera konsultföretag än bemanningsföretag vill jag låta vara osagt, dock är det en skillnad.
När det gäller många andra konsultbolag där faktiskt konsulterna sitter ute hos en kund är det inte ovanligt att den enskilde programmeraren kan byta konsultfirma utan att byta uppdrag. Man tar med sig uppdraget när man byter firma och får lite bättre betalt för varje byte. För slutkunden spelar det i dessa fall mindre roll vilket företag som faktiskt skickar fakturan. Detta anser jag talar för att benämningen bemmaningsföretag är mer rättvisande än konsultföretag. I min mening skulle en skillnad mellan ett konsultföretag och ett bemanningsföretag vara att konsultföretaget faktiskt tillför ett värde utöver den individuella resursen. En annan skillnad skulle kunna vara att ett konsultföretag löser en specifik uppgift och ett bemmaningsföretag tillhandahåller resurser.
Enligt detta resonemang borde de flesta konsultföretag inom programmering byta benämning på sin verksamhet till att vara bemanningföretag, dock gissar jag att det skulle kunna bli besvärligt att behålla sina timpriser med ett sådant byte. Man bör ej underskatta skillnaden i kundupplevelse mellan att anlita konsulter mot att hyra in resurser.

På Miller Development jobbar vid med bemanningsverksamhet av programmerare OCH vi kan även tänka oss att ta oss an konsultuppdrag. Vi skäms inte för att jobba med bemanning utan är stolta över att kunna tillhandahålla duktiga programmerare till konkurrenskraftiga priser.

Det finns vissa konflikter i att jobba med programmering och bemanning på en gång då det skulle kunna bryta mot vissa principer om hur man bör utveckla mjukvara, men det får bli ett eget inlägg.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *