Det är skillnad på e-handel och e-handel

jun 2, 2021

WDP Profilservice väljer Miller Development och Episerver.

Vi tycker det är fantastiskt kul att WDP Profilservice har valt Miller Development som utvecklingspartner i sin digitaliseringsresa. I och med detta så har man på Miller Developments inrådan också valt att använda Episerver Commerce som plattform.

Avgörande för valet att använda Miller Development som utvecklingspartner var att WDP Profilservice gillade vårt upplägg med ett eget dedikerat utvecklingsteam som man jobbar med långsiktigt. Just vår långsiktighet är något som passar WDP Profilservice väldigt väl, då de ser sin e-handel som något som kommer att vidareutvecklas under väldigt lång tid och vara en konkurrensfördel framöver.

Varför vi rekommenderade Episerver Commerce?

När vi presenterade oss själva som företag och hur vi trodde vi skulle kunna hjälpa Profilservice att accelerera sin framtida digitaliseringsresa, frågade de oss – Vilken e-handelsplattform skulle ni rekommendera?

Innan vi träffade Profilservice var vi inte partner till Episerver (eller någon annan plattform heller för den delen), utan vi försökte göra en rekommendation enligt vad som vi trodde skulle vara bäst för dem. Då vi inte heller är knutna till något specifikt programmeringsspråk eller någon annan teknisk miljö, gav det oss en möjlighet att faktiskt välja produkt baserat på det som var bäst för kunden och enbart ha deras bästa i åtanke.

När det gäller e-handel finns det en hel del olika produkter att välja mellan och vi har på inget sätt gjort en analys på samtliga produkter på marknaden, utan istället fokuserat på några stycken som vi kände till och några vi hittat genom lite sökande.

Lite förenklat skulle man kunna klassificera in e-handelsprodukter i någon av följande 4 nivåer:

Konfiguration

Vad vi menar med konfiguration är de lösningar där man som kund till dessa system sköter allting via ett administrationsgränssnitt och i stort sett vem som helst kan med några få enkla steg komma igång. Dessa system är väldigt bra för de som vill prova att starta en webbshop för att se om deras idé håller.

Det är oftast extrems svårt eller helt enkelt inte möjligt alls att göra unika anpassningar. Fördelarna ligger främst i att allting redan är klart och man behöver inte tänka själv.

Plugin

Denna kategori har en enorm bredd bland de olika produkterna, där de allra enklaste gränsar till konfigurationskategorien och de lite mer avancerade tillhandahåller all källkod för att göra vilka förändringar man vill. Det som kännetecknar dessa är att när man skall göra anpassningar som är unika för sin egen verksamhet så är tanken bakom dessa att man gör det genom att bygga plugins som man sedan läser in i systemet. Flexibiliteten är relativt stor och det är ganska kort startsträcka då det finns mycket på plats redan. Många av dessa lösningar har också en mängd plugins från tredje part som man kan hämta eller köpa. Att arbeta med plugins gör det ganska enkelt att göra unika anpassningar där det finns möjlighet att lägga till plugins, men det brukar vara lite svårare när man vill göra förändringar som inte har plugin-stöd.

Produktspecifik

Man skulle kunna säga produkt- eller branschspecifik e-handel. Detta är e-handel som följer med en annan produkt, typ affärssystem eller som riktar sig till att lösa e-handelsproblem för en specifik bransch. Dessa produkter är oftast bra på integration med huvudprodukten eller extra bra på att lösa ett branschspecifikt problem, men det är också vanligt att de bygger på lite gammal teknik, saknar en hel del funktionalitet och är extremt svåra att anpassa.

Ramverk

Ett ramverk för e-handel tillhandahåller ett administrationsgränssnitt för att administrera informationen, och möjligen ett förslag på shoppingupplevelse. Detta är dock en viktig distinktion, det är BARA ett förslag. Ramverket fokuserar på att underlätta för utvecklare att bygga en e-handelsplats, men gör samtidigt inga anspråk på att veta hur just din e-handelsplats skall fungera. Väldigt lång startsträcka jämfört med övriga lösningar, men överlägset bäst flexibilitet.

Hur vi valde

Episerver är ett ramverk, och vi anser att när e-handeln är det centrala i verksamheten och framför allt HUR man bedriver e-handel skall vara en konkurrensfördel då behöver man ett ramverk. Det finns en hel del produkter inom det som vi kallar Pluginsegmentet som hade gått att använda också, men det hade ganska snart lett till begränsningar. De begränsningar vi tänker på är främst att den mesta utveckling som sker för att göra Profilservice unika skulle behöva forceras in i hur e-handelsprodukten var byggd, när man i Episervers fall från början har byggt produkten med syftet att alla implementationer kommer att vara annorlunda. Detta tillsammans med att Episerver från början var en ren CMS leverantör och att det inte går att köpa Episerver Commerce utan att få med CMS-biten på köpet.