Time to scrap the projects

Feb 13, 2023

Att Navigera AI-Etik inom Programvaruutveckling

Introduktion:

I den snabbt utvecklande världen av programvaruutveckling, har integrationen av Artificiell Intelligens (AI) lett till banbrytande framsteg och oöverträffade utmaningar. När vi fördjupar oss i denna era av teknologisk innovation, blir det allt viktigare att ta itu med de etiska implikationerna av AI inom programvaruutveckling. Denna diskussion handlar inte bara om AI:s kapaciteter, utan även om det ansvar som följer med att använda ett så kraftfullt verktyg. Denna artikel syftar till att utforska de etiska dimensionerna av AI inom programvaruutveckling, genom att granska AI:s roll i beslutsprocesser, vikten av transparens och ansvar, samt det kritiska behovet av mänsklig översyn. När vi navigerar genom dessa komplexa frågor, strävar vi efter att förstå hur vi ansvarsfullt kan utnyttja AI:s potential samtidigt som vi upprätthåller etiska standarder som skyddar våra samhälleliga värderingar.

1. AI:s Uppgång inom Programvaruutveckling:

En gång i den digitala eran var AI i programvaruutveckling som en pålitlig sidekick, som hjälpte med grundläggande uppgifter. Snabbspola fram till idag, och det liknar mer en science fiction-film där AI är medhuvudrollen. Vi pratar om AI som kan skriva kod, felsöka som en proffs, och till och med förutse hur förändringar kommer att påverka ett system. Denna utveckling är spännande, men den väcker också frågor. Vad innebär det för kodningens framtid? Är vi på väg mot en värld där AI inte bara assisterar utan leder utvecklingsprocessen? Låt oss inte glömma, med stor makt (eller kodningsförmåga) kommer stort ansvar!

2. Den Etiska Dilemmat:

Här blir det kryddigt! När din AI börjar fatta beslut, är det inte alltid klart hur den kom fram till sina slutsatser. Det är som att be en trollkarl avslöja sina tricks, och allt du får är en blinkning. Denna brist på transparens kan leda till partiska eller felaktiga beslut, vilket i programvaruvärlden kan ha verkliga konsekvenser. Tänk självkörande bilar, hälsovårdsapplikationer eller finansiella system. Insatserna är höga, och så är potentialen för etiska misstag. Vi är i en värld där kodningsfel inte bara kraschar system; de kan påverka liv.

3. Mänsklig Översyn: En Balansakt:

Detta är där vi, de ädla mjukvaruutvecklarna, tar på oss våra superhjälte-kappor. Det är upp till oss att se till att våra AI-skapelser inte bara är smarta, utan också visa och etiska. Detta innebär att sätta upp riktlinjer, genomföra noggranna tester och alltid hålla en människa i loopen. Det är som att vara en mentor för en superintelligent student; du vill vägleda dem, lära dem rätt från fel, och se till att de inte av misstag tar över världen. Mänsklig översyn är den hemliga ingrediensen för att se till att AI-etik inte bara är en eftertanke.

4. Fallstudier och Exempel:

Låt oss förankra vår diskussion med några verkliga exempel. Hur är det med den AI-algoritmen som skulle hjälpa till med rekrytering men slutade med att favorisera vissa CV:n? Eller den chatbot som lärde sig lite för mycket från sina interaktioner och gick rogue? Dessa berättelser är inte bara varningsexempel; de är värdefulla lektioner i vikten av etisk programmering och de fällor man bör undvika.

5. Framåtblickande: Utvecklande Etik inom AI:

När vi står vid gränsen till denna AI-drivna värld, är det tydligt att vår resa bara har börjat. Fältet för AI-etik utvecklas, och vi är alla del av att forma dess framtid. Det är en spännande tid att vara inom programvaruutveckling, där våra beslut och handlingar kommer att staka ut kursen för hur etiskt våra AI-motsvarigheter opererar. Framtiden handlar inte bara om smartare AI; det handlar om att skapa en harmonisk balans där tekniken ger kraft och etiskt berikar våra liv.

Already in the 00s, we agreed that the agile methods are exactly what our industry needs. Despite that, many people persist in working in project form with their offshore teams. “The term development project should be banned altogether,” says Sven Miller, founder of Miller Development.

Large, heavy development projects with carefully documented processes. The idea was good, but unfortunately could never be realized in a satisfactory way. The traditional project form, with a predetermined outcome, was actually doomed to failure from the very beginning in development. But it took quite a while to figure it out. Specifying this type of development assignment is largely impossible unless you are a mind reader and fortune teller at the same time. The agile approach, with, among other things, shorter cycles and smaller deliveries, gives a greater chance of quickly discovering problems and an opportunity to fill in with clarifications over time. It also gives the developers room to think for themselves, which is a success factor in many ways.

“Obvious”, you might think after reading this far. Good! But had everyone really thought as we agreed twenty years ago, even the projects would have shone with their absence in offshore collaborations. Unfortunately, many continue to stick to the project form with their offshore team, even if it is already scrapped in-house. This despite the fact that the task of the development department, regardless of where in the world it is, is to deliver software that solves a problem or fulfills a need. The cold fact is that the development department has no value in itself. It is the result, the product, that the development team produces that counts in the end.

However, there is a statement that we come across quite often: “We must find a well-defined and well-defined project before we can start our offshore investment”.
As some kind of explanation for why you can’t work with external teams. In our opinion, we have already argued that projects are not appropriate in a development context. Having said that – it definitely won’t be more appropriate when it comes time to start working with a new team. It is of course important that the new team knows what to work on, but that does not mean that it has to take place in a project.

We say it again – because it bears repeating: To succeed with your offshore venture, the most important thing is long-term thinking. Work on conveying your customers’ problems and needs so that the offshore team understands this in depth. The focus from the very beginning should be that the offshore team should be in sync with the culture you have built internally. It is the basis for building a working method that permeates the entire operation, from the head office in Sweden to the development department offshore.

As with many other things, adaptation must come from several directions. Development teams must relate to the agile reality – just as the entire business needs to let go of its sometimes rigid way of thinking. Getting stuck in a routine where you bring in consultants and work on projects with temporary development teams results in knowledge gaps. Knowledge of the business and all systems is the single biggest success factor. Something that is lost when the consultants move on to the next client.