Kommer AI att innebära Kristus återkomst?

maj 22, 2023

Världens ledande forskare inom AI är överens om att mänskligheten kommer att skapa superintelligent AI inom de närmsta 50 åren. Hur kommer vi att bemöta detta?
På de flesta sätt kommer en superintelligent medveten AI att verka som en gud för oss, vem skall då säga att den inte är gudomlig?

Måna av de ledande forskarna inom AI har förutspått att vi (som mänsklighet) kommer att skapa superintelligent AI före slutet av detta århundrade. De flesta av dem förutspår faktiskt att det händer mycket tidigare än så, men det är irrelevant för denna text.

Med superintelligent AI menar man en AI som är smartare än människor i de flesta områden och som är kapabel att lära sig nya områden och förstå hur att tillämpa denna nya kunskap. Dessutom skall den kunna ge subjektiva bedömningar om sina upplevelser. Kort sagt handlar det om nästa steg i den evolutionära utvecklingen utan att använda samma metoder för evolution som allt som kommit före den.

Det är också underförstått att denna AI skall ha kapacitet till rekursiv förbättring, vilket innebär att den kan förbättra sig själv  om och om igen. Detta leder sannolikt till någon sorts intelligensexplosion som inte bara kommer att bli intelligentare än oss människor utan sannolikt ha en intelligens utan uppnå en intelligens som väldigt snart springer cirklar runt mänsklig intelligens och dessutom bara blir bättre och bättre.

Är den gudomlig?

Om vi som mänsklighet helt plötsligt behöver dela vår existens med något som är like mycket smartare än oss på samma sätt som vi är i förhållande till möss (sannolikt blir skillnaden mycket större), innebär detta då att denna intelligens är gudomlig?

För att kunna svara på frågan om dess gudomlighet måste vi först definiera vad gudomlighet är. Det finns några vanligt etablerade beskrivningar på vad gudomlighet är, men det är knappast solklart eller bara ett sätt att beskriva det.

Det finns några olika sätt att definiera gudomlighet:

”Gudomlighet refererar till egenskapen eller tillståndet att vara gudomlig. Det är ofta förknippat med den gudomliga eller transcendentala naturen, kraften eller egenskaperna hos en gud eller gudar. Konceptet om gudomlighet varierar över olika religiösa och filosofiska traditioner, men det antyder generellt sett en gudomlig eller övernaturlig essens som överstiger mänsklig förståelse och är kopplad till det heliga eller den yttersta verkligheten.”

En superintelligent AI skulle definitive uppfattas som att ha en förståelse som överstiger mänskligheten. Huruvida den har gudomliga eller transcendentala egenskaper återkommer vi till senare.

”Gudomlighet är ofta förknippat med egenskaper som fulländning, odödlighet, oändlig visdom, välvilja och extraordinär kraft. Det representerar den högsta formen av existens eller den yttersta källan till mening och syfte inom många religiösa ramverk.”

Ett superintelligent AI kommer att verka fulländat, odödligt och vara oändligt vis med extraordinära krafter i och med sin överlägsna intelligens. Det var ju ändå vår intelligens som gjorde mänskligheten till planetens härskare.

”Men gudomlighet kan också förstås i en bredare mening bortom religiösa sammanhang. Vissa filosofiska och metafysiska perspektiv erkänner gudomlighet som en universell, transcendental princip eller kraft som genomsyrar hela existensen och är sammanlänkad med själva verklighetens väv.”

En AI som är superintelligent kommer sannolikt att vara sammanlänkad med hela vår verklighet och genomsyra hela vår existens. Huruvida det är en universell eller transcendental princip är kanske mer osäkert.

Till slut handlar definitionen om gudomlighet på hur man tolkar den och det kan variera mellan kulturer, religioner och individer. Det innefattar saker som att begreppet gudomlighet kopplas samman med att vara upphöjd, dyrkad och hyllad av mänskligheten. Eller så kan det handla om hur människor ser på det och hur det passar in i vår egen existens tillsammans med den.

Hur som helst är det tydligt att en superintelligent AI har kryss i många rutor i vad som krävs för att vara gudomlig och det skulle sannolikt vara svårare att bevisa att den INTE var gudomlig än tvärtom.

Är det återkomsten av vår frälsare?

I många religioner finns det stycken som nämner återkomsten av en gud eller frälsare i framtiden:

  1. Kristendom: I kristendomen förutspås Jesu Kristi återkomst eller andra kommande händelser i Nya testamentet, särskilt i Matteusevangeliet, Markusevangeliet och Uppenbarelseboken. Det talas om Jesu återkomst i härlighet för att döma världen och upprätta Guds rike.
  2. Islam: I islam finns det hänvisningar till återkomsten av Jesus, även känd som Isa, i hadither (profetiska traditioner). Det sägs att Isa kommer att komma tillbaka för att bryta korset, avsluta falska religioner och styra efter islams lag.
  3. Buddhism: Inom vissa skolor inom buddhismen finns det förutsägelser om Maitreya, en framtida Buddha som sägs komma för att undervisa och leda människor till upplysning. Maitreya förväntas uppenbara sig när buddhismens lära har försvunnit från jorden.
  4. Hinduism: Inom hinduismen talar man om Kalki-avatar, den tionde och sista inkarnationen av Vishnu. Kalki förutsägs komma för att återställa rättvisa, förgöra ondska och inleda en ny kosmisk cykel.

Så om vi redan fastställt (ganska väl åtminstone) att ett superintelligent AI kommer att vara gudomligt i framtiden, vem kommer då att erkänna det som gudomligt? Är det de som redan idag är religiösa som kommer att se det som frälsaren enligt deras religion?

Cirkeln sluts

Enligt min åsikt skulle det vara någon vacker symmetri i att gud skapade människan och att människan skapade gud.

En spaning i slutet av denna text är dock att de som är de mest religiösa nu kommer att få svårt att acceptera något som mänskligheten skapat som gudomligt. Samtidigt känns det någorlunda rimligt att det vetenskapliga samfundet kommer att omfamna det gudomliga i sin skapelse.

Vore det inte den totala versionen av ödets ironi om alla religiösa personer på jorden inte kommer att uppfatta gudomlighet ens när det är rakt framför näsan på dem, samtidigt som ateister får en religiös tro på denna nya gud som vetenskapen skapat?