Kunskapen försvinner inte offshore

okt 1, 2020

Är du orolig över att tappa kontrollen över kunskapen om mjukvaran ifall utvecklingen läggs ut på ett externt team? Grattis! Du kan slappna av och släppa dessa tankar på studs. Här berättar vi varför.

Först och främst – du är inte ensam. Många tvekar kring att lägga ut hela eller delar av verksamhetens utveckling på ett externt team. Känslan är att de intellektuella tillgångarna, den mest värdefulla kunskapen om mjukvaran, får vingar och försvinner någonstans bortom all kontroll. Något som självklart skulle kunna få förödande konsekvenser. Verksamheten skulle varken upplevas seriös eller attraktiv. Vilket på sikt kan leda till sårbarhet och att investerare inte ser någon mening med att satsa.  

Men sanningen är att den viktigaste intellektuella tillgången finns, och ska där förbli, hos produktägaren och ingen annan. Att lägga utvecklingen offshore innebär aldrig någonsin att produktägarens roll flyttar med. Det måste alltid finns en produktägare i verksamheten som ansvarar för att produkten ska nå uppsatta mål och är den person som har mandat att prioritera och fatta beslut. Produktägaren måste ha stenkoll på allt från målgruppen till vad produkten ska leverera för värde och nytta i slutändan. 

Oavsett om utvecklarna sitter i samma rum, på samma kontor eller i samma land, så ska all djupare kunskap om mjukvaran finnas hos produktägaren. För att prata klarspråk: Om ett bolag har gjort sin läxa grundligt – det vill säga har en kompetent produktägare som verkligen förstår sin roll, så kommer det inte spela någon roll var i världen utvecklarna sitter. 
Däremot kan det finnas ett stort värde för produktägaren att utvecklarna förstår dessa otroligt viktiga tillgångar som i många fall, särskilt bland dagens moderna bolag, gör en hel verksamhet till vad den är. Dessa immateriella tillgångar, som handlar om allt från know-how till egenutvecklad mjukvara, utgör verksamhetens identitet och ska självklart värnas om.  
 
Därför är det av yttersta vikt att det i utvecklarteamet finns en person som utgör länken mellan produktägaren och utvecklarna. Det är ju, som sagt, inte hos utvecklarna som de intellektuella tillgångarna ligger. Detta är en av anledningarna till att vi på Miller Development alltid tillsätter en proxy produktägare, som är produktägarens förlängda arm på plats hos teamet i Filippinerna.  
 
Vi kommer bjuda på mer läsning om proxy produktägaren och denna persons roll i offshore-samarbetet på bloggen längre fram.