Programmerare är dagens bristvara

nov 10, 2020

Vi lever i digitaliseringens tidsålder. Något som lett till en skriande kompetensbrist på framför allt programmerare. Varningslamporna blinkar rött. Och frågan är: Hur ska Sverige lösa problemet?

2017 gjorde branschorganisationen IT- och Telekomföretagen en kartläggning av kompetensbristen inom den digitala sektorn. En sektor som tidigare ofta gick under namnet IT-sektorn. Kartläggningen, som var den tredje på området, visade att det år 2022 kommer fattas cirka 70 000 personer med IT-kompetens i Sverige. Den visade även att de utmaningar som sektorn stod inför 2012 och 2015 fortfarande kvarstod. Ett resultat av att den omfattande digitalisering som vi ser, både i Sverige och globalt, har gjort att IT- och telekombranschen blivit en av de viktigaste motorerna för sysselsättning och ekonomisk tillväxt.

Programmerare efterfrågas mest

Men, och här pratar vi ett riktig stort MEN, ett extremt stort hinder för tillväxten är den skenande kompetensbristen. Vi har kort sagt inte tillräckligt med varken programmerare, systemarkitekter, dataanalytiker, projektledare eller liknande digitala kompetenser för att behålla Sveriges tillväxt och konkurrenskraft. I slutet av februari i år skickades en ny enkät ut för att följa upp rapporterna från 2012, 2015 och 2017. Enkäten togs fram i samarbete med en rad andra organisationer och besvarades av 212 arbetsgivare, i huvudsak verksamma inom IT och telekom. Precis som 2017 visar enkäten att kravet på snabb och flexibel leverans av IT-tjänster och system är den viktigaste, kompetenspåverkande drivkraften. Årets studie visar också att nästan 80 % av alla som besvarade enkäten kommer ha ett ökande behov av back end-programmerare på upp till 15 % eller mer per år inom fem år. Siffran för front endprogrammerare är väldigt snarlik, vilket gör programmering generellt, oavsett programmeringsspråk, till det kompetensområde som efterfrågas allra mest.

Digital teknik del av vardagen

Ett syfte med den här typen av undersökningar är att ha underlag för att rikta åtgärdsförslag till utbildningsväsendet, myndigheter och andra som ansvarar för Sveriges kompetensförsörjning. Men faktum är att det krävs extremt snabba insatser för att fylla behovet. Digital teknik är idag integrerad i arbetet inom i stort sett alla företag och verksamheter. Det betyder att behovet av en utvecklingsavdelning som har en naturlig del i det dagliga arbetet är något som efterfrågas alltmer. Behovet av att utveckla ny mjukvara eller förvalta och vidareutveckla den som redan finns är ständigt närvarande i alla verksamheter, men kan självklart variera över tid.

Alternativ krävs

Med tanke på den stora kompetensbristen vill vi på Miller Development gärna passa på att flika in i debatten. Att vi i Sverige har brist på programmerare är naturligtvis ett problem. Vi håller definitivt med om att landets högre IT-utbildningar behöver kvalitetssäkras och att det borde satsas mer på att få unga att söka sig till den digitala sektorn. Men att tro att denna alarmerande brist kan lösas med enbart inhemsk arbetskraft är orimligt, till och med på gränsen till naivt. Därför är vi oerhört glada och stolta över att kunna bidra med ett av alla alternativ som krävs. En långsiktig lösning där vi bemannar svenska bolag med självständigt och extremt tillgängliga utvecklingsteam som kan öka eller minska efter behov.