Så blir tidsskillnaden en tillgång

aug 17, 2020

Geografisk distans och olika tidszoner. På pappret kan ett samarbete som spänner över olika världsdelar verka komplicerat och ineffektivt. Men vi hävdar att det är tvärtom. Om du gör rätt, vill säga. Att arbeta i olika tidszoner kan maximera effektiviteten i hela verksamheten.   

Att placera delar av ett bolag utanför landets gränser medför en mängd följdeffekter. En kan vara att arbetet sker i olika tidszoner, vilket ger en unik chans till optimering som annars inte varit möjlig. Genom att sätta tydliga strategier för allt från i vilket land utvecklingsteamet sitter till att arbeta fram dagliga digitala rutiner, med hänsyn till de olika tidszonerna, lägger du grunden för en lyckad offshoreverksamhet.   

Nearshoring, med outsourcing till ett närliggande land, kan självklart ha sina fördelar. Som när frågor behöver avhandlas i realtid. Men med möjligheten att kontakta varandra när som helst under dagen ökar risken att avbryta och ta upp tid för andra i onödan. Att jobba i olika tidszoner ger istället luckor då medarbetarna kan arbeta ostört.   

Tidsskillnaden kan även ge andra fördelar för verksamheten i stort:   

Fördelar med arbete i olika tidszoner  

1.  Minskad stress  

Det är en trygghet att kunna lämna över dagens frågor eller påbörjade arbetsuppgifter till någon annan när det är dags gå hem. Att minimera arbetsrelaterad stress gynnar arbetsmiljön och ger på sikt bättre resultat.   

 2. Effektivare problemlösning  

Problem har en tendens att dyka upp under slutet av arbetsdagen, vilket gör det svårt för produktägaren att hitta någon som kan ta tag i dem. Att ha ett team i en annan tidszon innebär att man med trygghet kan lämna över problem vid dagens slut.  

3. Dygnet får fler jobbtimmar  

När utvecklingsteamet har avrapporterat för dagen tar arbetet vid för personalen på andra sidan jorden. Solen går som bekant upp och ner på olika tider runt klotet, vilket går att dra nytta av.   

Att tänka på  

1. Skapa tid för kommunikation  

Daglig direktkommunikation för att kunna ta itu med både akuta och mer långsiktiga frågor är viktigt. Överlappning av minst ett par timmar i de olika tidszonerna är idealiskt.  

2. Daglig digital kontakt  

Lägg in schemalagda virtuella möten varje dag, som passar båda tidszonerna. Här är syftet att ta upp både stort och litet, istället för att avbryta varandra utspritt över dagen.   

3. Ses IRL ibland!  

Underskatta inte vikten av det personliga mötet. Ses fysiskt minst en gång om året.