Dags att skrota projekten

okt 29, 2020

Redan på 00-talet kom vi överens om att de agila metoderna är precis vad vår bransch behöver. Trots det envisas många med att jobba i projektform med sina offshore-team. “Termen utvecklingsprojekt borde förbjudas helt och hållet”, säger Sven Miller, grundare av Miller Development.   

Stora, tunga utvecklingsprojekt med noggrant dokumenterade processer. Tanken var god, men gick tyvärr aldrig att förverkliga på ett tillfredställande sätt. Den traditionella projektformen, med ett i förväg bestämt resultat, var egentligen dömd att misslyckas redan från början inom utveckling. Men det tog ett bra tag att komma fram till. Att speca den här typen av utvecklingsuppdrag är i stort sett omöjligt om man inte är tankeläsare och spåkvinna på samma gång. Det agila synsättet, med bland annat kortare cykler och mindre leveranser, ger större chans att snabbt upptäcka problem och en möjlighet att fylla på med förtydliganden allteftersom. Det ger även utrymme för utvecklarna att behöva tänka själva, vilket är en framgångsfaktor på många sätt.  

”Självklarheter”, kanske du tänker när du läst såhär långt. Bra! Men hade alla verkligen tänkt som vi kom överens om för tjugo år sedan hade även projekten lyst med sin frånvaro i offshore-samarbeten. Tyvärr fortsätter många att hålla fast vid projektformen med sitt offshore-team, även om den redan är skrotad inhouse. Detta trots att utvecklingsavdelningens uppgift, oavsett var i världen den befinner sig, är att leverera mjukvara som löser ett problem eller uppfyller ett behov. Kalla fakta är att utvecklingsavdelningen inte har något värde i sig själv. Det är resultatet, produkten, som utvecklingsteamet tar fram som räknas i slutändan. 

Dock finns det ett uttalande som vi stöter på ganska ofta: ”Vi måste hitta ett väl avgränsat och väl definierat projekt innan vi kan påbörja vår offshore-satsning”.  
Som någon sorts förklaring till varför man inte kan jobba med externa team. I vår mening har vi redan argumenterat för att projekt inte är lämpliga i utvecklingssammanhang. Med det sagt –  det kommer definitivt inte vara mer lämpligt när det väl är dags att påbörja ett samarbete med ett nytt team. Det är självfallet viktigt att det nya teamet vet vad de ska jobba med, men det betyder inte att det måste ske i ett projekt. 

Vi säger det igen – för det tål att upprepas: För att lyckas med  er offshore-satsning är det viktigaste ett långsiktigt tänkande. Jobba på att förmedla era kunders problem och behov så att offshore-teamet förstår detta på djupet. Fokus från allra första början bör vara att teamet offshore  ska synka med den  kultur som  ni har byggt upp internt. Det är grunden till att bygga upp ett arbetssätt som genomsyrar hela verksamheten, från huvudkontoret i Sverige till utvecklingsavdelningen offshore. 

Precis som med mycket annat måste anpassningen komma från flera håll. Utvecklingsteam måste förhålla sig till den agila verkligheten – precis som hela verksamheten behöver släppa på sitt stundtals rigida tankesätt. Att fastna i en rutin där man tar in konsulter och arbetar i projekt med tillfälliga utvecklingsteam resulterar i kunskapsluckor. Kunskap om verksamheten och alla system är den enskilt största framgångsfaktorn. Något som går förlorat när konsulterna går vidare till nästa kund.